Kansainvälisesti tunnettu Katsa Oy on vakiinnuttanut asemansa laadukkaiden hammaspyörien ja erikoisvaihteiden toimittajana

Vuonna 1955 ystävykset Jouko Kattelus ja Väinö Salli perustivat yrityksen, jolle he antoivat nimeksi Katsa, nimiensä alkuosat yhdistäen.

Katsassa tehtiin aluksi alihankintatyönä kaiken tyyppistä koneistusta ruuveista ja muttereista alkaen. Ensimmäinen oma teollisuusrakennus valmistui vuonna 1967 Tampereen Lakalaivaan.

Katsa aloitti tuolloin erikoistuotteiden valmistuksen asiakkaiden toivomusten mukaan. Toiminnan alusta alkaen yritys on panostanut laatuun ja osaamiseen.

Toiminta laajeni vuonna 1973 Tampereen lisäksi Ikaalisiin ja myös ulkomaankauppaa käynnisteltiin. Vienti aloitettiin Ruotsiin ja Brasiliaan suomalaisten asiakkaiden tytäryhtiöille. Myöhemmin vientipanostukset Saksaan johtivat merkittäviin saksalaisiin asiakkuuksiin.

Katsasta oli tullut 1980-luvun alkaessa hammaspyörävalmistajan lisäksi myös vaihdevalmistaja, eikä vähiten oman vaihdesuunnittelun ansiosta. Samainen vuosikymmen oli myös isojen investointien aikaa. Ilmailunkadun yksikkö otettiin käyttöön vuonna 1983 Tampereen Härmälässä.

Uusien laajennusten ansiosta Katsa pystyi olemaan ulkoistuskumppanina, kun Vaasan moottoritehdas ulkoisti oman hammaspyörätuotantonsa. 1983 tehtyjen testitoimitusten tuloksena ulkoistus toteutui vuonna 1984 ja siitä lähtien isot moottorihammaspyörät ovat olleet hammaspyörävalmistuksen ydinliiketoimintaa.

Hammaspyöräosaamisen kehittäminen ja oikeat jatkoinvestoinnit johtivat saksalaisen Kielin moottoritehtaan hammaspyörävalmistuksen ulkoistukseen Katsalle vuonna 2001. Isona osatekijänä tähän ulkoistukseen toimi onnistunut yhteistyö dieselmoottorien integroitujen pyörityslaitteiden tuotekehityksessä sekä toimituksissa edellisinä vuosina.

Vuodet 2006 – 2009 olivat Katsalle merkittävää kasvun aikaa. Asiakastarpeet kasvoivat monella eri toimialalla ja investointikykyä kysyttiin. Katsa kehitti omaa toimintaansa suurin harppauksin, investoi valmistuskapasiteettiin sekä kehitti vaihdesuunnitteluosaamistaan edelleen.

Merkittävä uutta osaamista vaativa – mutta samalla paljon opettava – asiakastoimiala oli tuuliturbiinivaihteiden hammaspyörät. Tuuliturbiinivaihteiden hammaspyörien tarkkuusvaatimukset olivat vastaavia kuin jo pitkään toimitettujen turbovaihteiden hammaspyörät, mutta uutta oli vaativien ja isojen osien sarjavalmistus.

Tänä päivänä Katsa Oy on edelleen Sallin suvun omistuksessa. 60-vuotisjuhliaan vuonna 2015 viettäneen Katsan toimintaperiaatteita ovat kautta vuosien olleet asiakaslähtöisyys, laatu ja luottamus. Useat pitkäjänteistä yhteistyötä hakevat asiakkaamme ovat luottaneet Katsan toimituskykyyn jo vuosikymmeniä.

Viime vuosina Katsa on kehittänyt laatuosaamistaan Lean Six Sigma -periaatteiden mukaisesti. Valmistusosaamista on laajennettu muun muassa offshore-hammasakselien suuntaan. Katsa on panostanut aiempaa enemmän kotimaan vaihdehuoltopalveluihin sekä kehittänyt systemaattisesti erikoisvaihdeosaamista aiempaa isompiin kokoluokkiin. Toimintaa on myös laajennettu ja tehostettu Norjaan, Iso-Britanniaan ja Pohjois-Irlantiin sekä Aasiaan.

Katsalla on käytössään kaksi Teollisuusmerkinnän toimittamaa merkintälaitetta. Flexmark-neulakirjoitin, jolla merkintään akseleita sekä Technomark M4 inline -neulakirjoitin, joka toimii robottisoluun kiinnitettynä.